Marynarz
MARIE ILJAŠENKO

Każdy powinien zacząć od tego, co ma:
leśnik w mieście od szyszek na fasadach,
poeta na obczyźnie od słów, co tworzą bryłki,
chory marynarz od geografii teoretycznej.

 

Każdy powinien zacząć od tego, co ma:
nie wejdziesz do lasu z rozpalonym czołem,
nie wyjdziesz z lasu z ostrą siekierą,
nie zapalisz ognia w obcym lesie.

 

Nie chodzi o to, że w tym lesie kryje się zbawienie
ani o to, żeby ten język był słodszy,
greka argonautów i tak jest już martwa,
ale być bez nich to jak wstrzymywać oddech.

 

 

PRZEŁ. ZOFIA BAŁDYGA

 

czyta Anna Szawiel

Mořeplavec
MARIE ILJAŠENKO

Každý by měl pracovat s tím, co má:
s šiškami na fasádách lesník ve městě,
s řečí, co tvoří hrudky, básník v cizině,
s teoretickou geografií nemocný mořeplavec.

 

Každý by měl pracovat s tím, co má:
s rozpáleným čelem nevejdeš do lesa,
s ostrou sekerou z lesa nevyjdeš,
v cizím lese nezapálíš oheň.

 

A ne že by snad v tom lese byla spása,
a ne že by snad ta řeč byla sladší,
řečtina argonautů je stejně mrtvá,
ale být bez nich je jako zadržovat dech.

 

czyta Marie Iljašenko

MARIE ILJAŠENKO (ur. 1983, Kijów) poetka i pisarka. Debiutowała w 2015 roku tomikiem Osip podąża na południe (nominacja do nagrody Magnesia Litera), w roku 2019 ukazał się w Czechach zbiór Św. Outdoor. Za swoją poezję była nominowana do wielu nagród. Pracuje jako wydawczyni i redaktorka, okazjonalnie tłumaczy z rosyjskiego i ukraińskiego, pisze opowiadania i eseje. Mieszka w Pradze.

MARIE ILJAŠENKO (1983) is a Czech poet and writer born in Kyiv. She has published two collections of poetry: Osip heads South (2015, shortlisted for the Magnesia Litera Prize) and Saint Outdoor (2009). Her books have been shortlisted for several literary prizes. She works as an editor and publisher and occasionally translates from Ukrainian and Russian. She lives in Prague.

ZOFIA BAŁDYGA – poetka, tłumaczka poezji czeskiej i słowackiej. Opublikowała cztery książki poetyckie Passe-partout (2006), Współgłoski (2010), Kto kupi tak małe kraje (2017) oraz Klimat kontynentalny (2021). Autorka antologii poetek czeskich Sąsiadki (2020). Za działalność translatorską uhonorowana Nagrodą „Literatury na Świecie” (2021). Mieszka w Pradze.

ZOFIA BAŁDYGA is a Polish poet and translator of Czech and Slovak literature. The author of four poetry collections, Passe-partout (2006), Współgłoski (2010), Kto kupi tak małe kraje (2017) and Klimat kontynentalny (2021), she is a graduate of the Institute of Western and Southern Slavic Studies at the University of Warsaw. She received the 2021 Literatura na Świecie Award for Literary Translation. She lives in Prague.