Usłużne parasolki
EMMA ANDIJEWSKA

Po ulicy, jak tylko okiem sięgnąć,
latają rozłożone parasolki,
uprzejmie proponując chętnym bezpłatne
ułatwienie sposobu przemieszczania się.
Jednak jakoś nikt się nie odważa,
bojąc się zbytniego zadłużenia u zdzierców
często stojących za darmowymi usługami.
I za parasolkę chwyta się tylko jedna babcia,
która już niczego się nie boi,
razem z kędzierzawym wnuczkiem.
I oboje tak harmonijnie płyną
nad głowami przechodniów,
że każdy zatrzymuje się
i obiecuje sobie od dzisiaj
zacząć nowe życie

 

 

PRZEŁ. ANETA KAMIŃSKA

 

czyta Anna Szawiel

Послужливі парасолики
EMMA ANDIJEWSKA

По вулиці, скільки ока,
Літають розкриті парасолики,
Ласкаво пропонуючи охочим безплатно
Улегшити спосіб пересування.
Та чомусь ніхто не зважується,
Боячись надто заборгуватися здирникам,
Що часто стоять за дармовими послугами.
І за парасолик хапається тільки одна бабуся,
Яка вже нічого не боїться,
Разом із кучерявим онучком.
І вони обоє так гармонійно пливуть
Над головами перехожих,
Що кожний зупиняється
Й обіцяє собі віднині
Почати нове життя.


 

 

czyta Lubow Jakymczuk

EMMA ANDIJEWSKA – ukraińska pisarka i malarka. Autorka wielu książek poetyckich i prozatorskich wydawanych w Ukrainie i zagranicą. W 2018 roku została laureatką Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki. W 2021 roku Polsce wyszła jej książka poetycka Atrakcje z orbitami i bez (tłum. Aneta Kamińska).

EMMA ANDIJEWSKA (1931) is a Ukrainian poet, painter and writer. She has published numerous collections of poetry and fiction in Ukraine, most of which has been translated into other languages. Her works are marked by a surrealist style. She received the 2018 Taras Shevchenko National Prize. Her poetry, translated into Polish by Aneta Kamińska, was published in the collection Atrakcje z orbitami i bez (2021).

ANETA KAMIŃSKA – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka kilku książek poetyckich. Wydała trzy autorskie antologie: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.

ANETA KAMIŃSKA, a Polish poet and translator of Ukrainian poetry. The author of several collections of poetry, she has also edited three poetry anthologies of Ukrainian poetry in translation: Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska, 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska and Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy.