Na początku światło
ZOLTÁN LESI

Na początku było słowo. Późniejsze słowo, które twoją rękę prowadzi do czynu,
nie jest nic warte. Lepiej, jeśli to wychodzisz. Niech słowo pracuje
w tobie, inaczej to czcza gadanina, lepiej pójdź i załatw,
wiesz co. Nie trudź się! Pracuj nogami,

 

nie gębą, mówi polityk. PKB było na początku u Boga,
później przeszło w jego ręce. Wynieś śmieci
i skończ to gadanie, mówi mama i ponownie włącza telewizję
na polityka: Początek był u Boga, mówi.

 

Nikt nie widział, jak za plecami krzyżuje palce,
na zdjęciach zawsze wychodzi bosko, głównie na tych dla prasy.
Polityk był święcie przekonany, że w kraju
 

wszystko przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało. Bez niego
nie byłoby też mnie, nie byłoby Jana i Jakuba, ani tego trzeciego,
którego mama prosi, żeby zgasił światło.

 

 

PRZEŁ. DANIEL WARMUZ

 

 

czyta Filip Koczor

Kezdetben a villany
ZOLTÁN LESI

Kezdetben volt az ige. A későbbi ige, amely a kezedet mozgatja,
semmit se ér. Jobb lenne, ha inkább kijárnád. Mozogjon benned
az ige, mert különben csak duma, jobb lenne ha elintéznéd
a tudod mit. Ne fáradj! A lábad dolgozzon,


 

ne a szád, mondja a politikus. A GDP kezdetben Istennél volt,
majd az ő kezéhez került. Vidd le a szemetet,
és ne dumáljál, ezt anyám mondja, és újra a politikusra
kapcsolja a tévét: A kezdet Istennél volt, mondja.


 

Senki se látta, hogy a háta mögött keresztezte ujjait,
ő a képen mindig istené, főleg a sajtónak küldötteken.
A politikus biztos volt benne, hogy országában,


 

minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett. Nélküle én sem
lennék, se János, se Jakab se az a harmadik,
akinek anyám megparancsolja, hogy kapcsolja le a villanyt.

 

czyta Zoltan Lesi

ZOLTÁN LESI (1982) – węgierski poeta, tłumacz i performer, wydał trzy tomy poetyckie, dramat i książkę dla dzieci. Tłumaczy pisarzy niemieckojęzycznych, organizuje program wymiany literackiej. Po polsku ukazała się jego książka poetycka Skok wzwyż (2021). Wspólnie z brazylijskim grafikiem Ricardem Portilho stworzył wystawę Skok i homar. Mieszka w Wiedniu i Budapeszcie.

ZOLTÁN LESI (1982) is a Hungarian poet, translator and performer. He has published three collections of poetry, a play and a children’s book. He translates German-speaking authors and organizes an Austrian-Hungarian literary exchange program. His poetry collection, Skok wzwyż, was published in Polish translation in 2021. Together with a Brazilian graphic designer, he has created an exhibition of assemblages. He lives in Vienna and Budapest.

 

DANIEL WARMUZ (1987) – polski tłumacz, eseista, badacz literatury węgierskiej. W jego przekładzie ukazały się powieści, dramaty i eseje autorów węgierskich oraz tom poetycki Skok wzwyż Zoltána Lesiego. Laureat Nagrody im. Adama Włodka (2019), członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

DANIEL WARMUZ is a Polish essayist, translator and Hungarian literature scholar. He has published several novels, plays and collections of essays by the Hungarian authors in his translation, including Zoltán Lesi’s collection of poetry, Skok wzwyż (2021). He is the recipient of the 2019 Adam Włodek Prize for Emerging Writers and is a member of the Polish Literary Translators Association.