Skoro mam pisać wiersze kiedy zaczynam się starzeć
ANTONELLA ANEDDA

Skoro mam pisać wiersze kiedy zaczynam się starzeć,
chcę widzieć jak pędzą, gubią się w innych ciałach
nabierają życia lśniąc na pobliskich przedmiotach,
są przy mnie jak obrane cebule na słońcu
kiedy w zamglonych okularach przyrządzam rosół
wiersz zapisuję na kartce i kaleczę się czasem
zamiast pióra sięgając po nożyk.

 

 

PRZEŁ. JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI

 

czyta Anna Szawiel

Se devo scrivere poesie ora che invecchio
ANTONELLA ANEDDA

Se devo scrivere poesie ora che invecchio
voglio vederle scorrere, perdersi in altri corpi
prendere vita e nel frattempo splendere sulle cose vicine,
tenermi compagnia come le cipolle sbucciate nella luce
mentre preparo un brodo con gli occhiali offuscati
appunto un verso su un foglio e a volte mi ferisco
scambiando la penna col coltello.


 

czyta Antonella Anedda

ANTONELA ANEDDA – włoska poetka, eseistka oraz historyczka sztuki. Jest laureatką wielu nagród literackich, m.in. Premio Sinisgalli, Premio Diego Valeri, Tratti Poetry Prize, Międzynarodowej Nagrody im. Eugenio Montale. Pracowała dla Narodowego Muzeum Sztuki w Rzymie, wykładała także na Uniwersytecie w Sienie i w Lugano. Pisze zarówno poezję, jak i prozę. Jej wiersze były wielokrotnie antologizowane oraz tłumaczone na języki obce.

ANTONELA ANEDDA is an Italian poet, essayist and art historian. She has received numerous literary awards, among others, Premio Sinisgalli, Premio Diego Valeri, the Tratti Poetry Prize and the Eugenio Montale International Literary Prize. She has worked for the National Museum of Art in Rome and has taught at the universities in Sienna and Lugano. Her works have been widely anthologized and translated into other languages.

 

JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI – poeta, tłumacz oraz dziennikarz. Laureat polskich oraz włoskich nagród literackich i translatorskich, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, dwukrotnie Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio Flaiano, Premio Internazionale Franco Cuomo. Tłumaczył utwory m.in. Dantego, Petrarki, Leopardiego, Montalego, Ungarettiego.

JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI is an Italian scholar, poet and writer. His translations include the works of Dante, Petrarch, Michelangelo, Leopardi, Montale and Ungaretti. He has received many Italian awards and prizes including Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio Flaiano, Premio Internazionale Franco Cuomo.